ליווי פרויקטים וליווי בנקאי

אחת מתת ההתמחויות שלנו היא בנושא המימון ומימון פרויקטים. עו”ד טל מתוק ועו”ד רועי פרישמן אשר ייצגו ומייצגים קרנות חוץ בנקאיות,
הם בעלי ניסיון עשיר, הן בייצוג לווים והן בייצוג מלווים ובעלי יכולת לראות את התמונה הרחבה, באופן שיוביל לקבלת מימון וייצר עסקה הטובה לשני הצדדים.

אחת מהרעות החולות בתחום הליווי הפיננסי היא לוחות הזמנים, אשר לעיתים מאיינים את האפשרות לקבלת מימון, ולמעשה סותמים את הגולל על העסקה.

אנו מבינים כי עסקת מימון היא עסקה אשר צריכה להתבצע במהירות, אך ביסודיות אגב מתן פתרונות אשר יבטיחו את קבלת ההלוואה, את פרעונה במועד ריאלי, ואת הבטוחות הראויות שיבטיחו אותה.

עו”ד מתוק ועו”ד פרישמן הינם בעל ניסיון עשיר בייצוג מלווים, אגב מתן פתרונות יצירתיים אשר יבטיחו את המלווה ויאפשרו את קיום העסקה,
והם מבצעים את הבדיקות המשפטיות הנדרשות לרבות ביצוע בדיקות נאותות משפטיות, רישום בטוחות וכד’.

עו”ד מתוק אף ייצג בעברו את אחד מהבנקים הגדולים בעסקאות רבות של מימון וליווי בנקאי לפרויקטים.

עו”ד פרישמן ועו”ד מתוק מייצגים קרנות חוץ בנקאיות אשר נותנות מימון לאנשי עסקים וליזמי נדל”ן.

בנוסף לכך, מייצג עו”ד מתוק יזמים רבים וזאת במסגרת עסקאות מימון, תוך מתן דגש על תאום ציפיות בין המלווה ללווה, קביעת לוחות זמנים ריאליים, קביעת מנגנונים אשר יאפשרו את קבלת הליווי ו/או המימון ועוד.

כחלק מהראיה הכוללת של one stop shop, ובראיה ארוכת שנים, מתוך עקרון שהצלחת הלקוח היא ההצלחה שלנו – אנו מלווים את הלקוח מתחילת התהליך, היינו – קבלת רישיון למתן אשראי, הכנת מסמכי הרגולציה הפנימית וקביעת נהלים ומדיניות אשראי, הכנת מסמכי מאסטר למשקיעים ו/או ללווים, הכנת הסכמי הלוואה על נספחיהם, וכן לתת ליווי שוטף בכל הלוואה והלוואה.