הסכמי מייסדים / הסכמי שותפות

כמי שהם בעלי עסק, וכמי שייצגו ומייצגים עסקים רבים החל משותפויות וכלה בקבוצות חברות גדולות ומוכרות בשוק, בין אם על בסיס עסקה ובין על בסיס ריטיינר חודשי, אנו מבינים את החשיבות הרבה להסכם המייסדים, אותו הסכם אשר מגדיר את מערכת היחסים בין השותפים/בעלי המניות.

מה זה הסכם המייסדים/הסכם שותפות?

הסכם זה הוא הסכם המגדיר מערכת יחסים לשנים רבות ולפיכך על הצדדים לבצע חשיבה קדימה ביחד עם עוה”ד המלווה כדי לנסות ולייצר מנגנונים מתאימים לכל שלב בחיי העסק.
הסכם המייסדים נחשב כ”חוזה יחס” כאשר במסגרתו נדרשים הצדדים לחובות גילוי מלאות ולתום לב מוגבר, שכן, הסכם השכירות מייצר “מסגרת” ותו לו, כאשר במהלך שנות השותפות יוצקים הצדדים תוכן לאותה מסגרת ואף משנים חלק מגבולותיה.

עו”ד רועי פרישמן ועו”ד טל מתוק, מתמחים בעריכת הסכמי מייסדים, הקמת חברות, שותפויות לא רשומות ורשומות, שותפויות מוגבלות, עמותות חל”צ וכד’, כאשר השירות שניתן לעסקים אלו על ידי משרדנו הוא משלב הכנת התוכנית העסקית ובשאיפה לכל חיי העסק.

להלן מספר נושאים אליהם יש להתייחס בבואכם לערוך הסכם מייסדים:

  • סוג הגוף שיוקם, האם חברה/עמותה/שותפות וכד’ – נושא זה מושפע רבות גם מצפי ההכנסות ובעניין זה יש להיוועץ עם רו”ח מתאים.
  • זהות השותפים ואפשרותם להתקשר בהסכם.
  • מנגנון קבלת ההחלטות ונושא זכויות החתימה – נושא זה הוא נושא מהותי, ונדרש לחשיבה על ידי הצדדים (לדוגמא, האם יכול מי מהצדדים לקבל החלטה להוצאת כספים בסכום מסוים, או לחתום על חוזה אשר יזכה את השותפות/חברה בכספים ללא אישור שותפיו?). בנוסף, מוצע לקבוע מנגנון אשר במקרה של מבוי סתום יחיל ברירות מחדל (לדוגמא – אם אין הסכמה על חלוקת רווחים, יחולקו X מהרווחים לשותפים ואילו Y ישאר בחברה), או לקבוע מנגנון לפתרון (לדוגמא בורר).
  • העמדת ההון הנדרש, הזרמת הון לשותפות במהלך חייה וסנקציות על אי הזרמה.
  • חלוקת העבודה בין הצדדים – נושא זה הוא נושא “לא נעים” לדיון, בטח כאשר העסק טרם קם, אך אנו נתקלים במספר רב של מקרים בו לא הוגדרו תחומי אחריות ושעות עבודה, ואחד מהשותפים מנצל זאת ונח על זרי הדפנה בזמן ששותפיו משקיעים את כל מרצם בעסק.
  • התייחסות למכירה והעברה, הגבלה על פירוק שיתוף, זכות סירוב, M.B.Y.
  • התייחסות למקרה מוות/חדלות פרעון של מי מהשותפים, האם שאר השותפים נשארים עם העיזבון כשותף או שמא הם רוכשים את חלקו של הנפטר?
  • מנגנוני ביטוח, פטור ושיפוי של האורגנים בחברה.
  • אי תחרות/הגבלת עיסוק.