רישוי נותני שרותי אשראי

רישוי נותני שירותי אשראי

ביום 1/6/17 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן – החוק).
החוק קובע למעשה כי מי שעוסק במתן הלוואות כעיסוק (לאו דווקא כעיסוקו העיקרי), נדרש לרישיון, וכן לרגולציה פנימית לצורך כך.

במסגרת החוק, וכן הוראות הביצוע שמכוחו, ניתנה התייחסות למבקש הרישיון, ולגורמים הנוגעים לשליטה ולניהול של נותן שירותי האשראי; בעל השפעה, בעל עניין ובעל שליטה, כמו גם נושאי המשרה בו.

חלק מהשירותים הניתנים על ידנו לחברות ו/או יחידים אשר מעורבים במתן הלוואות ו/או מעוניינים להתחיל לעסוק בכך הוא מילוי והגשת הבקשה,
ליווי בתהליך הבקשה עד לקבלת הרישיון המיוחל, וכן הדרכה והכנת המסמכים הנדרשים לרגולציה הפנימית.

תוכן עניינים

יכול לעניין אתכם גם...

דילוג לתוכן